Welcome to
New Retail CPG

Chúng tôi là nhà nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng và sản phẩm thực phẩm tại Việt Nam, sử dụng chiến lược công nghệ và giải pháp dữ liệu một cách chiến lược.

Là một thành viên quan trọng trong tập đoàn Seedcom, chúng tôi được hưởng lợi từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của hệ sinh thái và một mạng lưới phân phối rộng khắp với 20.000 điểm bán trên toàn quốc, bao gồm các ngành hàng đa dạng như thương mại truyền thống và hiện đại, trực tuyến và horeca.

We are One SEEDCOM

CPG tận dụng hệ sinh thái của mình với kiến thức về công nghệ, cơ sở dữ liệu khách hàng và các điểm chạm đa kênh để phát triển và hỗ trợ lẫn nhau, với mục tiêu đảm bảo sự bền vững và tồn tại lâu dài của tất cả các công ty thành viên.

OUR DISTRIBUTED PRODUCT

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

TIN TỨC