Chúng tôi là
New Retail CPG

Chúng tôi là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam với sức mạnh của công nghệ và giải pháp dữ liệu 

Welcome to
New Retail CPG

Chúng tôi là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam với sức mạnh của công nghệ và giải pháp dữ liệu 

We are One SEEDCOM

CPG tận dụng hệ sinh thái của mình với kiến thức về công nghệ, cơ sở dữ liệu khách hàng và các điểm chạm đa kênh để phát triển và hỗ trợ lẫn nhau, với mục tiêu đảm bảo sự bền vững và tồn tại lâu dài của tất cả các công ty thành viên.

OUR DISTRIBUTED PRODUCT

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

TIN TỨC